sitting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sitting в Английски»Френски речника

2. sit (be seated):

III.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt]

sitting в PONS речника

Преводи за sitting в Английски»Френски речника

sitting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文