single-parent във френския речник на Оксфорд-Хашет

single-parent в PONS речника

Преводи за single-parent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за single-parent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

single-parent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

single-parent Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文