single във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за single в Английски»Френски речника

2. single (not double):

5. single (used emphatically):

I.single-handed [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪd, Am ˌsɪŋɡəlˈhændəd] ADJ

II.single-handed [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪd, Am ˌsɪŋɡəlˈhændəd] ADV

single-handedly [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪdli, Am ˌsɪŋɡəlˈhændədli] ADV

single в PONS речника

Преводи за single в Английски»Френски речника

single Примери от PONS речника (редакционно проверени)

single Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

single Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за single в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文