singing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за singing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. singing MUS:

sing → singalong

sing person song, note:

1. sing person:

Вижте също: singalong

Преводи за singing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

singing в PONS речника

Преводи за singing в Английски»Френски речника

singing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文