sing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sing → singalong

sing person song, note:

1. sing person:

Вижте също: singalong

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sing в PONS речника

Преводи за sing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文