siness във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за siness в Английски»Френски речника

1. business U (commerce):

2. business (custom, trade):

4. business:

5. business U:

6. business (concern):

7. business (affair):

9. business inf, euph:

siness в PONS речника

Преводи за siness в Английски»Френски речника

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文