signed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за signed в Английски»Френски речника

6. sign (indication, pointer):

signe m (of de)

signed в PONS речника

Преводи за signed в Английски»Френски речника

signed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

signed Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за signed в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文