sight във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sight в Английски»Френски речника

2. sight (act of seeing):

3. sight (range of vision):

3. sight fig:

sight в PONS речника

Преводи за sight в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. sight (act of seeing):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sight в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

sight Примери от PONS речника (редакционно проверени)

sight Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文