side във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за side в Английски»Френски речника

1. side (part):

2. side (surface of flat object):

4. side (aspect):

side в PONS речника

Преводи за side в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. side (surface):

5. side (opposition group):

Преводи за side в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

side Примери от PONS речника (редакционно проверени)

side Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за side в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文