shutting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shutting в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. shut (confine) → shut up

Вижте също: shut up

Преводи за shutting в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shutting в PONS речника

Преводи за shutting в Английски»Френски речника

shutting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

shutting Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文