shut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. shut (confine) → shut up

Вижте също: shut up

Преводи за shut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shut в PONS речника

Преводи за shut в Английски»Френски речника

shut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

shut Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文