shrink във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shrink в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. shrink:

II.shrink-wrap <part prés shrink-wrapping; prét, part passé shrink-wrapped> [Brit ˈʃrɪŋkrap, Am ˈʃrɪŋkˌræp] VERB trans

Преводи за shrink в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
shrink inf
divan inf

shrink в PONS речника

Преводи за shrink в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за shrink в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shrink Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文