show-off във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за show-off в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за show-off в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

frim|eur (frimeuse) [fʀimœʀ, øz] NOUN m (f) inf

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf NOUN mf

I.bav|eux (baveuse) [bavø, øz] ADJ

II.bav|eux (baveuse) [bavø, øz] NOUN m (f) inf Can (personne arrogante)

Индивидуални преводни двойки
to show off inf

show-off в PONS речника

Преводи за show-off в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за show-off в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

frimeur (-euse) [fʀimœʀ, -øz] NOUN m, f inf

I.crâneur (-euse) [kʀɑnœʀ, -øz] ADJ

II.crâneur (-euse) [kʀɑnœʀ, -øz] NOUN m, f

I.cabotin(e) [kabɔtɛ̃, in] ADJ inf

II.cabotin(e) [kabɔtɛ̃, in] NOUN m(f) inf

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文