show във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за show в Английски»Френски речника

1. show:

show CINE
show RADIO, TV
to do inf or take in inf a show

3. show (outward display):

1. show (present for viewing):

montrer (to à)

5. show (demonstrate, express):

show a leg inf!

Вижте също: door

3. door (entrance):

show в PONS речника

Преводи за show в Английски»Френски речника

show Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文