Преводи за shoulder-length в Английски»Френски речника

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

3. length (piece, section):

métrage m

Вижте също: full-length

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文