shot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shot в Английски»Френски речника

shot → shoot

Вижте също: shoot up, shoot

2. shoot:

to be shot to pieces inf lit
to be shot to pieces inf fig

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

Вижте също: one-off

shot в PONS речника

Преводи за shot в Английски»Френски речника

shot pp, pt of shoot

Вижте също: shoot

shot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文