shops във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shops в Английски»Френски речника

1. shop:

to set up shop lit, fig
to shut up shop inf lit, fig

shops в PONS речника

Преводи за shops в Английски»Френски речника

shops Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文