ship във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ship в Английски»Френски речника

a ship of the line HIST
the good ship Ivanhoe dated liter

ship в PONS речника

Преводи за ship в Английски»Френски речника

ship Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文