shelf във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shelf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. shelf (at home):

Преводи за shelf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shelf в PONS речника

Преводи за shelf в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за shelf в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shelf Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be on the shelf Brit, Aus inf (abandoned)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文