she във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за she в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

she PRON She is translated by elle: she closed the door = elle a fermé la porte. For particular usages, see the entry below.:

she's → she is, → she has

Индивидуални преводни двойки

Преводи за she в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

she в PONS речника

Преводи за she в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за she в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

she Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文