share във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за share в Английски»Френски речника

1. share (of money, food, profits, blame):

part f (of de)

Вижте също: halve

share в PONS речника

Преводи за share в Английски»Френски речника

share Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文