shakes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shakes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. shake:

3. shake Am (get rid of) → shake off

in a shake inf or two shakes inf or a couple of shakes inf

Вижте също: shake off, shake out

I.shake about VERB [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around VERB (shake about or around)

II.shake about VERB [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around VERB (shake [sth] about or around)

Преводи за shakes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shakes в PONS речника

Преводи за shakes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. shake (joggle, agitate):

Преводи за shakes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shakes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文