shaft във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за shaft в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за shaft в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

shaft в PONS речника

Преводи за shaft в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за shaft в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
lift shaft Brit

shaft Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to give sb the shaft Am inf

shaft Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文