setting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за setting в Английски»Френски речника

1. setting (location):

1. set (collection):

jeu m
a set of bills COM, FIN

1. set (fixed) attr:

1. set (place, position):

4. set (adjust):

setting в PONS речника

Преводи за setting в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Преводи за setting в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

setting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

setting Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за setting в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文