set във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за set в Английски»Френски речника

1. set (collection):

jeu m
a set of bills COM, FIN

1. set (fixed) attr:

1. set (place, position):

4. set (adjust):

set в PONS речника

Преводи за set в Английски»Френски речника

Phrases:

set Примери от PONS речника (редакционно проверени)

set Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за set в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文