services във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за services в Английски»Френски речника

2. service (facility, work done):

3. service (work, period of work done) (gen):

service ADMIN, MILIT

4. service COM (customer care):

service m (to à)

5. service (from machine, vehicle, product):

services в PONS речника

Преводи за services в Английски»Френски речника

services Примери от PONS речника (редакционно проверени)

R.E.R.

services Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

services Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文