served във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за served в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

3. serve GASTR:

6. serve (function):

7. serve (spend time):

8. serve LAW:

4. serve (meet a need):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за served в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

served в PONS речника

Преводи за served в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за served в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

served Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文