serious във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за serious в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. serious (not frivolous or light):

sérieux/-ieuse
he's a serious drinker inf hum
Индивидуални преводни двойки

Преводи за serious в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
relou inf

serious в PONS речника

Преводи за serious в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за serious в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
sérieux (-euse)
sérieux (-euse)

serious Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文