selling във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за selling в Английски»Френски речника

1. sell (gen) COM:

1. sell person, shop, dealer:

Вижте също: soft sell, hard sell

selling в PONS речника

Преводи за selling в Английски»Френски речника

selling Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文