seize във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за seize в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.seize on VERB [Brit siːz -, Am siz -], seize upon VERB (seize on [sth])

Индивидуални преводни двойки

Преводи за seize в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

seize в PONS речника

Преводи за seize в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за seize в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

seize Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文