seems във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за seems в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. seem:

2. seem (have impression):

+ subj I seem to have done
Индивидуални преводни двойки

Преводи за seems в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

seems в PONS речника

Преводи за seems в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
il y a gros à parier que ...

Преводи за seems в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

seems Примери от PONS речника (редакционно проверени)

il y a gros à parier que ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文