see… във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за see… в Английски»Френски речника

1. see (perceive):

to see that
voir que

7. see (look upon, consider):

1. see (with eyes):

so I see

see… в PONS речника

Преводи за see… в Английски»Френски речника

Phrases:

to see the last [or Brit, Aus the back] of sb/sth
to not see the wood Brit, Aus [or Am the forest] for the trees

see… Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文