security във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за security в Английски»Френски речника

security [Brit sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti, Am səˈkjʊrədi] NOUN

security в PONS речника

Преводи за security в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за security в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

security Примери от PONS речника (редакционно проверени)

security Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文