securities във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за securities в Английски»Френски речника

security [Brit sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti, Am səˈkjʊrədi] NOUN

securities в PONS речника

Преводи за securities в Английски»Френски речника

Индивидуални преводни двойки

securities Примери от PONS речника (редакционно проверени)

securities Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文