section във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за section в Английски»Френски речника

1. section (part):

section в PONS речника

Преводи за section в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. section (part):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за section в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

section Примери от PONS речника (редакционно проверени)

section Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за section в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文