seat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за seat в Английски»Френски речника

1. seat (allocated place):

2. seat (type, object) MOTOR:

3. seat Brit POL (in parliament, on committee):

seat в PONS речника

Преводи за seat в Английски»Френски речника

seat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文