screen във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за screen в Английски»Френски речника

1. screen:

screen CINE, INFOR, TV
on screen INFOR
on screen CINE, TV

3. screen:

Вижте също: on-screen

screen в PONS речника

Преводи за screen в Английски»Френски речника

screen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文