score във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за score в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. score SPORT:

1. score SPORT:

to score a hit fig

I.score up VERB [Brit skɔː -, Am skɔr -] (score up [sth], score [sth] up)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за score в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

score в PONS речника

Преводи за score в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за score в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

score Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文