scents във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за scents в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.scent out VERB [Brit sɛnt -, Am sɛnt -] (scent [sth] out, scent out [sth]) lit, fig

Индивидуални преводни двойки

Преводи за scents в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

scents в PONS речника

Преводи за scents в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за scents в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

scents Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文