save във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за save в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. save (rescue):

to save sb's life lit, fig

2. save (put by, keep):

3. save (economize on):

1. save (put by funds) → save up

Вижте също: save up

Индивидуални преводни двойки

Преводи за save в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
save form
épargner ECON, FIN

save в PONS речника

Преводи за save в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за save в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

save Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文