satisfaction във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за satisfaction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. satisfaction (pleasure):

Индивидуални преводни двойки
personnel/-elle

Преводи за satisfaction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

satisfaction в PONS речника

Преводи за satisfaction в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за satisfaction в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

satisfaction Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文