same във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за same в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. same (identical):

2. same (for emphasis):

3. same (unchanged):

same act, speak, dress:

1. same (gen):

Вижте също: story, storey

1. story (account):

2. story (tale) (gen):

3. story PRESSE:

8. story Am (floor):

storey Brit, story Am [Brit ˈstɔːri, Am ˈstɔri] NOUN <pl storeys Brit stories Am >

Индивидуални преводни двойки

Преводи за same в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

same в PONS речника

Преводи за same в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

same (exactly similar):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за same в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

same Примери от PONS речника (редакционно проверени)

same Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文