salts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за salts в Английски»Френски речника

1. salt:

salt CHEM, GASTR
sel m

Epsom salts [Brit ˌɛpsəm ˈsɔːlts, Am ˌɛpsəm ˈsɔlts] NOUN npl + v sg ou pl

salts в PONS речника

Преводи за salts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за salts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

salts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文