said във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за said в Английски»Френски речника

Вижте също: say

1. say person words, line, prayer, hello, goodbye, yes, no:

2. say:

3. say (guess):

4. say (assume):

1. say:

1. say person words, line, prayer, hello, goodbye, yes, no:

2. say:

3. say (guess):

4. say (assume):

1. say:

Индивидуални преводни двойки

said в PONS речника

Преводи за said в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: say

1. say (express):

Phrases: