safety във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за safety в Английски»Френски речника

1. safety (freedom from harm or hazards):

safety в PONS речника

Преводи за safety в Английски»Френски речника

safety Примери от PONS речника (редакционно проверени)

safety Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

safety Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文