safe във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за safe в Английски»Френски речника

2. safe (free from threat, harm):

3. safe (risk-free):

4. safe (prudent):

safe в PONS речника

Преводи за safe в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. safe (not taking risks, not risky):

sûr(e)
it is a safe bet that ...
il y a fort à parier que ...

Преводи за safe в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

safe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

it is a safe bet that ...
il y a fort à parier que ...
il y a gros à parier que
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文