rust във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rust в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rust away VERB [Brit rʌst -, Am rəst -], rust out VERB Am, rust through VERB

anti-rust [Brit ˌantɪˈrʌst, Am ˌæn(t)iˈrəst, ˌænˌtaɪˈrəst] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rust в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
rouille CHIM, BOT

rust в PONS речника

Преводи за rust в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rust в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rust Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文