running във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за running в Английски»Френски речника

running в PONS речника

Преводи за running в Английски»Френски речника

1. run (move fast using feet):

running Примери от PONS речника (редакционно проверени)

running Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за running в Френски»Английски речника

running Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文