ruling във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ruling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. rule (regulation):

the rules of the game lit, fig
it is a rule that

Преводи за ruling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ruling в PONS речника

Преводи за ruling в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за ruling в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ruling Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文