rules във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rules в Английски»Френски речника

1. rule (regulation):

the rules of the game lit, fig
it is a rule that

rules в PONS речника

Преводи за rules в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за rules в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rules Примери от PONS речника (редакционно проверени)

rules Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文